NYHETER

Nu är Odd Fellows verksamhet igång igen - Äntligen....


Odd Fellow Orden

är en religiöst och politiskt obunden, världsvid organisation med gamla traditioner. Norden är sedan länge Odd Fellows starkaste fäste och Sverige intar en ledande ställning. Här verkar flera än 270 brödra- och rebeckaloger, med sammanlagt över 40 000 medlemmar.En betydande humanitär verksamhet bedrivs av den svenska rörelsen. Årligen delas miljoner ut till olika humanitära ändamål. Ett av organisationens mål är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland alla medmänniskor.

Odd Fellow Ordens mål och mening:

* att sprida Vänskapens, Kärlekens och Sanningens grundsatser bland våra medmänniskor
* att undervisa dem om Guds kärlek och kärleken till nästan
* att lära dem att bara ord inte är tillräckligt utan att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling
* att var och en efter sin förmåga kan bidra till mänsklighetens utveckling.

Vår Orden står öppen för alla människor, oavsett ursprung eller religion.

Odd Fellow Orden har fyra budord, som varje medlem har att svara upp till:

* Att besöka de sjuka
* Att hjälpa de nödställda
* Att begrava de döda och 
* Att uppfostra de föräldralösa


Logens valda ämbetsmän 2022-2023

ExÖM Urban Trygg, SkM Lars Gustavsson, CM Björn Gunnarsson, K Per Johansson och FS Mikael Kinnå
PS Lars Petersson, ÖM Roger Thörn och 
UM Ralf Sandman