Vad gör vi under verksamhetsåret?

Våra sammankomster (varannan torsdag) i Ordenssalen - oavsett om det är enbart ordinarie sammanträde eller gradgivning - ger utrymme för riklig musikalisk utsmyckning, vilket är berikande för många av oss bröder.

Efter gradgivning samlas bröderna till festmåltid i bankettsalen. Vid ett vanligt ordinarie sammanträde däremot träffas vi under lättsamma former till brödramåltid nere i klubben. Här bjuds ibland på information eller föredrag om aktuella spörsmål. Ibland umgås vi bara och kallar det för "pratkväll". En gång under året är det "veteranernas afton" och i december stort julbord och festlig julauktion.

Seniorklubben möts till gemytlig samvaro en gång i månaden. Barnjulfesten samlar många gamla och unga. I december far vi med våra nära och kära ut till Vikbolandet för vår egen adventshögtid i Östra Stenby kyrka med efterföljande "Kura Skymning"-samvaro i bygdegården. En fin tradition i vår loge.

Vår damklubb stöttar och stöder oss på alla sätt. Damerna träffas själva varje månad. Logens årsdag firar bröderna och damklubben tillsammans. En lördagkväll i oktober arrangeras gemensam fest.

Logen har utbyten med våra vänortsloger i Danmark, Finland och Norge.

Vi vårdar omtanken om våra logebröder. Till den broder, som rapporteras sjuk, undertecknar vi alla under kvällen en Krya-På-Dig-hälsning, som överlämnas snarast möjligt. Brödragåvan, som Gustaf V-bröderna finansierar, överlämnas till de efterlevande efter avliven broder.

Lördagen före 1:a advent besöker vi något äldre boende i Norrköping, där vi försöker glädja de gamla och sjuka med kaffe, tårta och underhållning.

För att säkerställa att medlemsantalet ökar på eller åtminstone bibehålles görs en rad olika åtgärder och en viktigt del i detta arbete är att två gånger per år bjuder vi in personer vi känner till God Vän-afton. De får delta i måltiden efter logemötet, för att på sätt få en uppfattning vad ett Odd Fellow-medlemskap innebär. Många nya medlemmar har anslutit sig efter en sådan kväll och dessutom har vi ökat vårt besöksantal kraftigt. Vid ordinarie sammanträden är vi nu i genomsnitt mer än 50 bröder.

Vi har ambitionen att hela året hålla våra logebröder välinformerade. Logen framställer och distribuerar varje månad BrodersNytt, där vi bl.a. berättar vad som hände förra månaden och vad som händer närmast.

Bröderna i loge nr 117 Gustaf V har en helhjärtad vilja att sunt förnuft och verklig brodersanda skall råda. Det ger oss ytterligare möjlighet att uppnå och fullfölja våra mål inom Odd Fellow.