Måltidsanmälan
Befattning:
Klubbmästare Petter Anseklev
Telefon:
011-199535
Skicka ett mail
(frivilligt)
Annan information:

Söndag den 10 december
kl. 12.00: Logesammanträde i Ordenshuset, Norrköping.
Kl. 14.00: Adventshögtid i Östra Stenby. 

Torsdag den 14 december
kl. 18.30 Julloge med Lucia. 

Söndag den 7 januari 2018
kl. 15.00 Barnjulfest.