Fråga 1. Var får jag reda på vilka som är medlemmar i vår loge?

Svar1. Originaluppgifterna finns i Storlogens medlemsregister. Alla medlemmar har fått loginuppgifter till det registret. Har du glömt bort ditt lösenord får du ett nytt av protokollsekreteraren.  
Sedan några använder sig vår loge av ett digitalt medlemssystem som heter myclub. Lösenord för att komma in där får du av PS.

Fråga 2. Jag behöver en ny Odd Fellow-slips. Hur kan jag köpa en ny?

Det är Finanssekreterarens ersättare som säljer slipsar, manschettknappar, nålar m.m

 

Fråga 3. Min gode vän kunde inte vara med på senaste God Vän-afton. Måste jag vänta till nästa God Vän-afton för att få visa honom hur det är på logen?

Nej, på klubbaftnar kan du ta med din gode vän. Du måste bara informera ÖM om detta så han kan besluta om just den föreslagna klubbaftonen är lämplig eller ej.

 

Fråga 4. Vem kontaktar jag när jag behöver en ny namnskylt och vad kostar den?

Det är br Björn Gunnarsson som tar fram namnskyltar. Nya brr får en namnskylt gratis vid Invigningen. Tappar du bort din skylt kan du beställa en ny till aktuellt självkostnadspris.

Fråga 5. Logens protokoll ska finnas på Internet - Hur gör jag för att läsa dem?

1. Gå till www.oddfellowlogen117.org – Klicka på Storlogens Intranät (finns längst ner i vänstra menyn)

2. Logga in på Intranätet (längst upp till höger på Storlogens hemsida)

3. Logga in : Användarnam: B117   Lösenord: (fråga ÖM eller PS om du glömt lösenordet)

4. Klicka på Dokument

5. Välj Protokoll som kategori

6. Här ligger nu alla protokoll från starten 1948


Fråga 6. Jag har ändrat adress, mobilnunner, e-postadress m.m., Vem kontaktar jag?
Det är protokollsekreteraren som ska ha de uppgifterna.
Skicka ett mail till PS epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med dina nya uppgifter.
Dina nya uppgifter publiceras i nästa BrodersNytt och läggs in i myclub


Fråga 7. Vad är lägret?

Ett läger bildas av ett antal bröder från närliggande Loger. En medlem i lägret kallas patriark. Vår Loge B117 tillhör BL15, Brödralägret 15 Stegeborg. Man kan bli medlem i Lägret 1 år efter man fått 3:e logegraden och visat intresse för logearbetet. Lägret BL 15 har lägermöten på fredagar/ 1 gång i månaden  

Fråga 8. Hur många grader finns det i Odd Fellows?

9 grader

I logen kan du erhålla 4 grader; Invigningsgraden, Vänskapens Grad, Kärlekens Grad och Sanningens grad. I lägret kan du erhålla 3 grader; Patriarkgraden PG, Gyllene regelns grad GRG och Kungspurpurgraden. Om du blir ExÖM får du Exövermästargraden och blir du storlogemedlem erhåller du Storlogegraden.

Fråga 9. Var kan jag få reda på mer om Odd Fellow?

Se http://oddfellow.se/fragor/svar

Fråga 10. Vad är lösen och tecken?

Av gamla traditioner använder vi oss av lösen och tecken för att identifiera oss. Årets lösen ges av ÖM vid årets början. Gradens lösen och tecken får du information om i samband med gradgivningen för respektive grad. Skulle du glömma något lösen eller tecken ska du be ÖM påminna dig om dem.

Fråga 11. Vad innebär Rösträtt?

Varje broder som är gottstående (ung. betalt medlemsavgiften) och innehar lägst 1:a graden har rösträtt i logemötet när beslut skall tas eller vid val

Fråga 12. Varför har vi olika regalier (slang: kragar)

Utseendet på regalien visar en broders ställning i logen, dvs vilken grad man har eller vilket ämbete man för tillfället innehar. Beskrivning av vad olika regalierna innebär finns på en tavla utanför Ordenssalen.


Fråga 13. Utskott och Nämnder och vad gör de och vad är de ansvariga för?

  Drätselnämnd, DN
  Ekonomiutskott
  Biståndsutskott
  Ceremoniutskott
  Informationsutskott
  Tillväxt och Medlemsvård Utskott, TMU
  Instruktionsutskott
  Klubbutskottet
  Välgörenhetsutskott
  Nomineringsutskott
  Brödragåvan
  Stiftelsen Odd Fellow Huset
  Gemensamma Ekonomi Utskottet, GEU

Representanter för Utskott nomineras av Nomineringsutskottet, varpå val görs av Logen. Mandattiden är 2 år och installation sker i januari jämna år. Bröder med lägst 1:a graden är valbara för de flesta utskott:

DN, Drätselnämnden, skall förvalta Logens kapital, föra räkenskaper med hjälp av rapporter från SkM och FS, göra bokslut, avge årsberättelse och upprätta budget med hjälp av övriga ÄM och utskott

Ekonomiutskottet skall ha tillsyn till logelokalerna och logens inventarier

Biståndsutskottet skall på ett hänsynsfullt sätt undersöka en sökande Broders ekonomiska förhållande och efter prövning avge ett utlåtande om ekonomisk hjälp. Sekretess!

Ceremoniutskottet, bröder med lägst 3:e graden, skall övervaka logens rituella arbete och göra framställan om anskaffandet av rekvisita

TMU, tillväxt-och medlemsvårdsutskottet skall bestå av en valämbetsman plus flera bröder. TMU är ansvarig för framtagande av Logens utvecklingsplan som Logen skall arbeta efter

Instruktionsutskottet, bröder med lägst 3:e graden, skall verka för att medlemmar skall få ökade kunskaper om Odd Fellow

Klubbutskottet skall planera verksamheten i klubblokalerna och ordna intressanta program och svara för att måltiderna serveras och prisvärda. Utskottet skall vara KM behjälplig

Välgörenhetsutskottet arbetar med logens välgörenhetsfrågor

Nomineringsutskottet, bröder med lägst 3:e graden, skall framlägga förslag på nya Valämbetsmän och deras ersättare samt till ledamöter i utskott

Brödragåvan är frivillig och syftar till att ge ekonomiskt stöd till anhöriga till avlidna bröder

Stiftelsen OddFellowhuset handhar lokaler och fasta inventarier. GEU handhar lösa inventarier för alla loger i Norrköping. Båda har representanter från vår loge